MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - TARAFLAR

1.1 - SATICI

Ünvanı: DEYLAN DIŞ TİCARET – SAVAŞ DEYLAN
Adres: Mollafenari Mah. Taşvir Cad.Murathan No:4 Ofis No:76 Fatih-Cağaloğlu/İstanbul
E-posta: info@deylans.com
Mersis No: 3878559410000012


1.2 – ALICI
"Deylans.com" alışveriş sitesine müşteri olarak üye olan kişi.
Üyelerin kullandığı adres ve iletişim bilgileri esastır.

MADDE 2 – KONU
İşbu sözleşmenin konusu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimine ilişkin Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'tir. ALICI, SATICI'ya ait “deylans.com” internet sitesinden elektronik ortamda sipariş vermiştir. Tarafların hak ve yükümlülüklerinin hükümleri uyarınca belirlenmesidir.


MADDE 3 – SÖZLEŞME ÜRÜNÜ
Mal/Ürün/Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış fiyatı, ödeme şekli ve siparişin tamamlandığı andaki bilgilerden oluşur.

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER
4.1 ALICI, deylans.com internet sitesinde, sözleşme konusu ürünün temel özellikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve masraflarının kendisine ait olacağı hakkında ön bilgi verir. ALICI, teslimat süresi ve SATICI'nın açık ticaret unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerini içermektedir. okuduğunu, bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

ALICI; İşbu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin kurulmasından önce Satıcı'nın Tüketici'ye vereceği adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerinin tarafınıza ait olduğunu teyit etmiş olur. doğru ve eksiksiz.


4.2 Sözleşme konusu ürün, her ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgilerde belirtilen süre içerisinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, teslimat süresini aşmamak kaydıyla teslim edilir. Yasal 30 günlük süreyi aşan. 3. maddede belirtilen teslimata ilişkin her türlü kargo ücreti ALICI tarafından karşılanacak olup siparişin faturasına "Kargo Ücreti" adı altında yansıtılacaktır.

4.3 Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4 Kargo şirketinin, ürünün ALICI'ya teslimi sırasında karşılaşabileceği herhangi bir sorun nedeniyle siparişi verilen ürünün ALICI'ya teslim edilememesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.5 SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.6 SATICI, haklı bir sebebe dayanmak kaydıyla, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğü süresi dolmadan, ALICI'ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

4.7 SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğü sona ermeden bu durumu tüketiciye bildirecek ve ALICI'ya farklı bir ifa talebinde bulunabilir. eşit kalite ve fiyatta ürün.

4.8 Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir sebeple ürün bedelinin ödenmemesi veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde SATICI, ürünü teslim etme yükümlülüğünden kurtulmuş sayılır.

4.9 ALICI, alışveriş sırasında sisteme tanımladığı kredi kartı bilgilerinin doğru olduğunu ve bu kredi kartının kullanımından doğacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. Ürünün tesliminden sonra, ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi durumunda 10 gün içinde SATICI'ya ödeme yapması gerekmektedir. ALICI'nın ürünü kendisine teslim etmesi şartıyla. SATICIya geri gönderilmesi gerekmektedir. Bu durumda kargo masrafları ALICI'ya aittir. ALICI'nın ürünü geri göndermemesi halinde, herhangi bir sebeple ürün bedelinin kredi kartından tahsil edilmemesi veya ürün bedelinin kredi kartına iade edilmesi halinde ürün bedeli hiçbir ihtara gerek kalmaksızın SATICI'nın banka hesaplarına aktarılacaktır. .

4.10 SATICI, mücbir sebepler veya taşımayı engelleyen hava koşulları, ulaşımın kesintiye uğraması gibi olağanüstü haller nedeniyle sözleşme konusu ürünü süresinde teslim edemezse, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutarın tamamı 10 gün içerisinde kendisine ödenir.

4.11 SATICI'nın kampanya aracılığıyla müşteriye verdiği puanlar yalnızca bir alışverişte geçerlidir. Bu puanlar ürün iade edilse bile iade edilmez.

ALICI'nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden itibaren 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iade edilmesinden sonra bu tutarın ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI olası gecikmeler için SATICI'ya herhangi bir şekilde müdahale edemeyebilir ve gerekli işlemleri gerçekleştirebilir. SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıması ortalama 2 ila 3 hafta kadar sürmektedir. zaten kabul ediyorum.


MADDE 5 - CAYMA HAKKI
ALICI 14 (Ondört) gün içerisinde hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 15. maddesi uyarınca yüzük ölçüsü alyans ve yazılı yüzük siparişlerine özel olarak üretildiğinden yasal şartlara bağlı olarak cayma hakkı (cayma ve iade hakkı) bulunmamaktadır.

Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde, sözleşmenin kurulduğu gün; Mal teslimine ilişkin sözleşmelerde süre, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar geçen süre içinde cayma hakkını kullanabilir.

Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

Malın satıcı tarafından taşıyıcıya teslim edilmesi tüketiciye teslim sayılmaz.

Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.

Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) gün içinde SATICI'ya telefon veya e-posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün Cayma Hakkının İstisnaları başlıklı 15. maddesi hükümleri kapsamına girmemesi gerekmektedir. 27.11.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve SATICI tarafından yeniden satışa sunulabilecek nitelikte olmalıdır. Bu hakkın kullanılması halinde;

 1. a) 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilecek ürünün faturası kurumsal ise, kargo firması tarafından düzenlenen iade faturası ile birlikte 10 (On) gün içerisinde SATICI'ya gönderilmesi gerekmektedir. İADE FATURASI kesilmediği sürece tamamlanmayacaktır)
 2. b) Cayma hakkı talebinin iletilmesinden itibaren 10 (on) gün içerisinde iade edilecek ürünlerin, kutusu, ambalajı, sertifikaları, varsa hediyelik ürünler ve aksesuarlarıyla birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak SATICI'ya iade edilmesi gerekmektedir. ve hediye sertifikaları. Bu malzemelerden herhangi birinin gönderilmemesi veya nakliye firmasından kaynaklanmış olsa dahi zarar görmesi halinde, iade tutarından malzemenin bedeli düşülerek iade işlemi tamamlanır. ALICI, SATICI ile belirttiği iletişim bilgilerine ulaşarak bu işlemler için hangi yolu izlemesi gerektiğini öğrenmelidir.

SATICI'nın cayma hakkı talebinin ulaşmasını takip eden 14 (on dört) gün içerisinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir.

MADDE 6 - CAYMA HAKKI İLE KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

 1. a) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler. Bu nedenle ALICI'nın talebi üzerine sitede sunulan metal renginden farklı bir renkte özel üretim yapıldığında veya sitede sunulan yüzük ölçüsü aralığı, kolye ve bilezik ölçüsü dışındaki özel siparişlerde alyans, alyans yazıtlarla veya sipariş edilen ürünle. ALICI'ya teslim edildikten sonra ALICI'nın isteği doğrultusunda yüzük ölçüsü, kolye, bileklik ölçüsü ve modelinde değişiklik yapılması gibi işlemler yapıldığında, müşterinin özel istekleri doğrultusunda özel olarak üretilen bu mallar teslimat kapsamına girer. Cayma hakkının kullanılamayacağı ürünler. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 15. maddesi uyarınca zil siparişlerinde yüzük ölçüsü kişiye özel yapıldığından yasal şartlara bağlı olarak cayma hakkı (cayma ve iade hakkı) bulunmamaktadır.
 2. b) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 3. c) Bozulabilir veya son kullanma tarihi geçmiş malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 4. d) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; İadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 5. e) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
 6. f) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması kaydıyla maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
 7. g) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar hariç, gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 8. h) Belirli bir tarih veya dönemde yapılması gereken konaklama, eşya taşıma, araç kiralama, yiyecek-içecek temini ve boş zamanların eğlence veya dinlenme amacıyla kullanılmasına ilişkin sözleşmeler.
 9. i) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetlere veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.
 10. j) Cayma hakkı süresi sona ermeden tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 11. k) Alıcının yurt dışı teslimat adresini beyan etmesi sonucu Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bir adrese teslim edilen ürünler iade kapsamında değildir.


MADDE 7 - BORÇ BORÇ

ALICI'nın temerrüde düşmesi halinde ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI'nın zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. ALICI'nın temerrüdünün SATICI'nın kusurundan kaynaklandığı hallerde, ALICI'nın herhangi bir kayıp veya hasar tazminatı talebini karşılama yükümlülüğü olmayacaktır.

MADDE 8 – YETKİLİ MAHKEME

Bu Ön Bilgilendirmenin uygulanmasında, ALICI'nın mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar yetkilidir.

SATICI şikayet ve itirazlara ilişkin başvurularını TC'ye iletir. Tüketici her yıl Aralık ayında Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen parasal sınırlar dahilinde sorunları bulunduğu yerdeki tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine taşıyabilir. mal veya hizmeti satın aldığı veya ikamet ettiği yer. Parasal limite ilişkin bilgiler aşağıdadır:

28/05/2014 tarihinden itibaren geçerlidir;

 1. a) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci maddesi uyarınca değeri iki bin Türk Lirasının altında olan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri, üç bin Türk Lirasının altındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri, büyükşehirlerde ise il tüketici hakem heyetleri, illerde iki bin Türk Lirası ile üç ay arasında bin Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvurulması zorunludur. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine başvurulamaz.
 2. b) Belirtilen değerin üzerindeki uyuşmazlıklarda Tüketici Mahkemesine, Tüketici Mahkemesi bulunmayan yerlerde ise Tüketici Mahkemesi olarak Asliye Hukuk Mahkemelerine başvurulmalıdır.

Bu ön bilgilendirme ticari amaçla yapılmıştır.

Lütfen Dikkat: Kargo tutanağını imzalamadan önce kargo paketinizin taşıma nedeniyle hasar görüp görmediğini kontrol ediniz. Kargo paketinizde herhangi bir sebepten dolayı hasar meydana gelmiş ise lütfen teslimata ilişkin hiçbir belgeyi imzalamadan kargonuzu kargo görevlisine iade ediniz. Yeni ürünleriniz tarafımızdan anında gönderilecektir. Ürünlerin kargo paketi hasarlı olarak teslim alınması durumunda ürünlerin hasar görmesi veya noksanlığından Deylans.com sorumlu değildir.

 1. Bu hüküm ve koşulların tamamı Türk Kanunlarına tabidir.